Địa chỉ: Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
Điện thoại: 988113574

Trường MN Minh Đức đã sẵn sàng cho khu cách ly tập trung