Địa chỉ: Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
Điện thoại: 988113574

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TIỆC "BUFFET CHÀO XUÂN NĂM 2021" CỦA TRƯỜNG MN MINH ĐỨC