Địa chỉ: Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
Điện thoại: 988113574

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ KỈ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM