Địa chỉ: Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
Điện thoại: 988113574
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Minh Đức

Thôn Mỏ Thổ-Minh Đức-Việt yên-BG
988113574
c0minhduc1.vy@bacgiang.edu.vn